Bakgörler Gıda, İnsan Kaynakları fonksiyonunun şirket
performansı ve başarısının olmazsa olmaz sağlayıcısı olduğu
ilkesinden yola çıkarak kendi grup şirketleri bünyesinde
insan kaynakları departmanına ayrı bir önem atfeder. Bu
önem kendini, en basit deyişle İnsan Kaynakları
departmanını salt çalışan-işveren ilişkisinin arabulucusu
olarak görmenin ötesinde İnsan Kaynakları’na çalışanın
bulunduğu iş ortamında kendini en iyi ifade edebilecek ve
gösterebilecek huzurlu bir ortamı sağlayan imkan ve
koşulların sağlayıcısı ve koruyucusu olma misyonunu yükler.
Bu bağlamda İnsan Kaynakları işe alım sürecinden, bireyin
kişisel ve profesyonel gelişimine kadar kendini ilgilendiren
bütün süreçlerde bütünleşik ve tutarlı bir insan kaynakları
prosedürü izlemeyi taahhüt eder.

En genel hatlarıyla şirketimizin İnsan Kaynakları alanında
benimsediği temel ilkeler şu şekilde ifade edilebilir:

Uygunluk: Şirketimiz bünyesinde ihtiyaç duyulan pozisyonun en
ince ayrıntısına kadar tanımlayarak, pozisyonun özelliğine en uygun
nitelikte ve donanımda personeli seçmeye gayret ediyoruz.
“Huzurlu çalışma ortamları”: Proje ve ürünlerinde benimsediği
“Huzurlu Yaşam Alanları” ilkesini kurum içi kültürümüze adapte
ettiğimiz “Huzurlu çalışma ortamları” felsefemizle çalışanlarımızın
kişisel ve profesyonel gelişimine katkı sağlayacak bir çalışma
ortamını sağlamaya ve çalışan sadakatini kurmaya özen
gösteriyoruz.
Aktif katılımlı şeffaflık: Personelin görüş ve önerilerini rahatlıkla
bildirmelerini sağlayacak, kurum içi dayanışma ve işbirliğini
kuvvetlendirecek şeffaf bir iletişim ortamı sağlamaya gayret
ediyoruz.
Verimlilik: Personelimizi kurum içi kültür ve etik değerler
doğrultusunda şirketimizin büyümesi ve karlılığı yönünde motive
etmeye çabalıyoruz.

Cafelux Kampanyalarından

Haberdar Olun